Skip to main content

Cyfeiriadur Aelodau

Aderyn Press

Cyswllt: Rebecca John
E-bost: rebecca@aderynpress.com
Gwefan: www.aderynpress.com
Cyfeiriad: Gweledfa, Felindre, Swansea, SA5 7NA, United Kingdom
GenreFfuglen Hanesyddol

Amgueddfa Cymru

Cyswllt: Mari Gordon
E-bost:

Atebol

Cyswllt: Owain Saunders-Jones
E-bost: owain@atebol.com
Gwefan: www.atebol.com
Cyfeiriad: Adeiladau’r Fagwyr, Llandre, Llandre, Aberystwyth, Ceredigion, SY24 5AQ,
Genre: Academaidd a phroffesiynol, addysg, plant/oedolyn ifanc, gwasanaethau cadwyn/cyhoeddi cyflenwi.

View PDF Catalogue

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd / Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Cyswllt: Elin Haf Gruffydd Jones
E-bost: elin.jones@uwtsd.ac.uk
Gwefan: www.wales.ac.uk/canolfan
Genre: Academaidd a phroffesiynol,

Crown House Publishing

Cyswllt: David Bowman
E-bost: books@crownhouse.co.uk
Gwefan: www.crownhouse.co.uk
Cyfeiriad: Crown Buildings, Bancyfelin, Carmarthen, SA33 5ND, United Kingdom
GenreAddysg

View PDF Catalogue

Dalen (Llyfrau) Cyf

Cyswllt: Alun Ceri Jones
E-bost: acj@dalenllyfrau.com
Gwefan: www.dalenllyfrau.com
Cyfeiriad: Glandŵr, Tresaith, Ceredigion, SA43 2JH,
GenrePlant a phobl ifanc

Diamond Books

Cyswllt:Phil Rowlands
E-bost:info@diamondbooks.co.uk
Gwefan: www.ylolfa.com
Cyfeiriad: Penarth CF64 2RT
GenreTrosedd

Dref Wen

Cyswllt: Rhys Boore
E-bost: rhys@drefwen.com
Gwefan:drefwen.com
Cyfeiriad: Cardiff
Genre: Plant

Firefly Press

Cyswllt: Penny Thomas
E-bost: penny.thomas@fireflypress.co.uk
Gwefan: www.fireflypress.co.uk
Cyfeiriad: 25 Gabalfa Road, Llandaff North, Cardiff, CF14 2JJ, United Kingdom
GenrePlant a phobl ifanc

Fitzrovia Books

Cyswllt: Brian Jarman
E-bost: brian.jarman@hotmail.co.uk
Gwefan: www.helpmepublish.co.uk

Genres: Cyhoeddi

Graffeg

Cyswllt: Peter Gill
E-bost: peter@graffeg.com
Gwefan: www.graffeg.com
Cyfeiriad: 15 Neptune Court, Vanguard Way, Cardiff, CF24 5PJ
Genre: : Cyhoeddiadau darluniadol ffeithiol, plant, natur, treftadaeth, addysg, Saesneg a Chymraeg mewn print ac eLyfrau

View PDF Catalogue

Graham Lawler Media and Publishing

Cyswllt: Graham Lawler
E-bost: info@graham-lawler.com
Gwefan: www.graham-lawler.com
Cyfeiriad: 48 Lon Ffawydd, Abergele, Conwy, LL22 7DY, United Kingdom
Genre: Academaidd a phroffesiynol, addysg, plant/oedolyn ifanc, gwasanaethau cadwyn/cyhoeddi cyflenwi.

Gwasg Carreg Gwalch

Cyswllt: Myrddin ap Dafydd
E-bost: myrddin@carreg-gwalch.cymru
Gwefan: www.carreg-gwalch.cymru
Cyfeiriad: Gwasg Carreg Gwalch, 12 Iard yr Orsaf, Llanrwst, Dyffryn, Conwy, LL26 0EH,
Genre: Diwylliant Cymru

H’mm Foundation

Cyswllt: Ali Anwar
E-bost: ali.anwar@thehmmfoundation.co.uk
Gwefan: thehmmfoundation.co.uk

Honno

Cyswllt: Lynzie Fitzpatrick
E-bost: submissions@honno.co.uk
Gwefan: https://www.honno.co.uk
Cyfeiriad:Honno Ltd,D41 Hugh Owen Library,Aberystwyth University,Aberystwyth,Ceredigion
SY23 3DY

GenreMae Honno yn wasg gydweithredol annibynnol sy'n cael ei rhedeg gan fenywod ac wedi ymrwymo i roi'r gorau i chi yn ysgrifennu merched Cymru.

Lucent Dreaming

Cyswllt: Jannat Ahmed
E-bost: dreaminglucent@gmail.com
Gwefan https://lucentdreaming.com/
Cyfeiriad: Cardiff
Genre: Cyhoeddi llyfrau a chylchgrawn print ac ysgrifennu creadigol ar-lein bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwaith hardd, rhyfedd a swreal gan gyfranwyr ledled y byd.

O’r Pedwar Gwynt

Cyswllt: Sioned Puw Rowlands
E-bost: sioned.pedwargwynt@gmail.com
Gwefan: pedwargwynt.cymru
Cyfeiriad: O’r Pedwar Gwynt Cyf: Dôl Bebin, Rhydypennau, Aberystwyth SY24 5BE
Genre:

Parthian Books

Cyswllt: Robert Harries
E-bost: robert.parthian@gmail.com
Gwefan: www.parthianbooks.com
Cyfeiriad: Old Surgery, Napier Street, Cardigan, Ceredigion, SA43 1ED, United Kingdom
GenreLlenyddiaeth

Rily

Cyswllt:
E-bost:
Gwefan: www.rily.co.uk
Cyfeiriad: Ystrad Mynach, Hengoed Cf82 7Ap, Uk, Hengoed CF82 7AP
GenrePlant a phobl ifanc

Seren

Cyswllt: Bronwen Price
E-bost:  bronwenprice@serenbooks.com
Gwefan: www.serenbooks.com
Cyfeiriad: Address: Suite 6, 4 Derwen Road, Bridgend, CF31 1LH, United Kingdom
Genre: Barddoniaeth, ffuglen, bywgraffiad a chofiant, treftadaeth, hamdden, materion cyfoes.

The Seventh Quarry Press

Cyswllt: Peter Thabit Jones
E-bost: thabitjones@btinternet.com
Gwefan: www.seventhquarrypress.com
Cyfeiriad: 8 Cherry Crescent, Parc Penderri, Penllergaer, Swansea, SA4 9FG, United Kingdom
Genrecyhoeddi llyfrau a chylchgronnau

University of Wales Press

Cyswllt: Chris Richards
E-bost: chris.richards@press.wales.ac.uk
Gwefan: www.uwp.co.uk
Cyfeiriad: University Registry, King Edward VII Avenue, Cardiff, Cardiff, CF10 3NS, United Kingdom
GenreAcademaidd, Proffesiynol, Masnach.

Wales Literature Exchange

Cyswllt: Alexandra Buchler
E-bost: buchler@uwtsd.ac.uk
Gwefan: www.waleslitexchange.org
GenreCyfieithu

Welsh Academic Press / St. David’s Press

Cyswllt: Ashley Drake
E-bost: post@ashleydrake.com
Gwefan: www.ashleydrake.com
Cyfeiriad: PO Box 733, Cardiff, CF14 7ZY
GenreChwaraeon a Hamdden

Y Lolfa

Cyswllt: Lefi Gruffudd
E-bost: lefi@ylolfa.com
Gwefan: www.ylolfa.com
Cyfeiriad: Hen Swyddfa’r Heddlu, Talybont, Aberystwyth, SY24 5HE,
GenrePlant a phobl ifanc, Diwylliant Cymreig