Skip to main content

Aelodaeth

Eich gwahoddiad i fod yn rhan o Cyhoeddi Cymru Publishing Wales

Ffurfiwyd Cyhoeddi Cymru/Publishing Wales (CCPW) i fod yn llais cynhwysol, cydnabyddedig ac awdurdodol i’r sector cyhoeddi yng Nghymru, gan gynrychioli holl gyhoeddwyr Cymru er ein budd ni ar y cyd ac er budd y sector. Bydd y sefydliad yn cefnogi aelodau i ehangu ein cyrhaeddiad ledled y byd gan feithrin awyrgylch uchelgeisiol a phroffesiynol lle gall y sector ffynnu.

Aelodaeth

Rydym yn cynnig model aelodaeth syml a hygyrch gyda ffioedd yn seiliedig ar drosiant:

  • Trosiant hyd at £500,000 – £50
  • £500,001 i £1m – £100
  • £1m i £5m – £200
  • Aelodaeth ohebol

Mae aelodaeth lawn yn agored i gyhoeddwyr llyfrau, cyfnodolion a chylchgronau sy’n cyhoeddi mwy na 2 waith arwyddocaol o safon broffesiynol mewn print neu ar-lein bob blwyddyn.

Buddion i aelodau llawn:

  • Bod yn rhan o lais cyffredin ar gyfer y byd cyhoeddi yng Nghymru – gyda’n gilydd yn gryfach

  • Mynediad i ddigwyddiadau rhwydweithio a grwpiau diddordeb arbennig

  • Adran arddangos aelodau ar wefan CCPW

  • Presenoldeb/cynrychiolaeth gyda chymhorthdal mewn sioeau masnach ac arddangosfeydd

  • Cylchlythyr chwarterol

  • Marchnata a hyrwyddo drwy’r cyfryngau cymdeithasol

Bydd aelodaeth ohebol yn agored i awduron, darlunwyr, golygyddion, darllenwyr proflenni, dylunwyr, argraffwyr a phecynwyr. Cwblhewch y ffurflen isod a chyflwynwch eich cais.

LefelPris 
Aelodaeth Lawn – Trosiant hyd at £500,000 £50.00 bob blwyddyn. Dewis
Aelodaeth Lawn - Trosiant rhwng £500,001 a £1m £100.00 bob blwyddyn. Dewis
Aelodaeth Lawn – Trosiant rhwng £1m a £5m £200.00 bob blwyddyn. Dewis
Aelodaeth ohebol £50.00 bob blwyddyn. Dewis

← Dychwelyd i’r Hafan