Skip to main content

Aelodaeth

Ffurfiwyd Cyhoeddi Cymru/Publishing Wales i fod yn llais cynhwysol, cydnabyddedig ac awdurdodol ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru, gan gynrychioli holl gyhoeddwyr Cymru er ein budd ni ac er mwyn hyrwyddo’r sector. Bydd y sefydliad yn cefnogi aelodau i ehangu ein cyrhaeddiad ledled y byd ac yn meithrin amgylchedd uchelgeisiol a phroffesiynol lle gall y sector ffynnu. Rydym yn cynnig dau fath o aelodaeth:

Aelodau sy’n Gyhoeddwyr

Mae gennym fodel aelodaeth syml, hygyrch gyda ffioedd sy’n seiliedig ar drosiant:

  • Hyd at £500,000 o drosiant – £50
  • £500,001 i £1m – £100
  • • £1m i £5m – £200

I fod yn gymwys fel Aelod sy’n Gyhoeddwr, mae'n rhaid i ymgeiswyr:
Fod â’u pencadlys yng Nghymru (mae croeso i swyddfeydd cangen cyhoeddwyr sydd â’u pencadlys y tu allan i Gymru wneud cais am Aelodaeth Gyswllt)
Fod yn cyhoeddi llyfrau, cyfnodolion neu gylchgronau (wedi’u hargraffu neu’n ddigidol)
Fod yn cyhoeddi o leiaf ddau deitl y flwyddyn galendr, gyda’r cyhoeddwr yn ysgwyddo’r risg ariannol ar gyfer y mwyafrif o’i raglen gyhoeddi, a’r teitlau wedi’u hawduro gan ysgrifenwyr nad ydynt hefyd yn eu cyhoeddi (mae croeso i gyhoeddwyr sy’n hunan gyhoeddi eu llyfrau wneud cais am Aelodaeth Gyswllt)
d)Cytuno a chadw at God Ymddygiad Aelodau Cyhoeddi Cymru/Publishing Wales.

Aelodau Cyswllt

  • • Aelodaeth gyswllt – £50

Mae aelodaeth gyswllt ar gael i:

(a) Gyhoeddwyr sydd â’u pencadlys y tu allan i Gymru

(b) Sefydliadau a gweithwyr llawrydd, sy'n gweithredu o fewn y diwydiant cyhoeddi, megis (ond heb fod yn gyfyngedig i) llyfrwerthwyr, cyfanwerthwyr, dosbarthwyr, asiantaethau gwerthu a marchnata,llyfrgelloedd, adrannau prifysgolion ac addysg uwch, argraffwyr, darlunwyr, golygyddion, prawf-ddarllenwyr, dylunwyr, a mynegeiwyr.

Cwblhewch y ffurflen isod a chyflwynwch eich cais.

LefelPris 
Aelodaeth Lawn – Trosiant hyd at £500,000 £50.00 bob blwyddyn. Dewis
Aelodaeth Lawn - Trosiant rhwng £500,001 a £1m £100.00 bob blwyddyn. Dewis
Aelodaeth Lawn – Trosiant rhwng £1m a £5m £200.00 bob blwyddyn. Dewis
Aelodaeth Cyswllt £50.00 bob blwyddyn. Dewis