Skip to main content

Diolch am lewni’r Arolwg Diwydiant Cyhoeddi

Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad; bydd eich atebion yn ein galluogi i ddeall sefyllfa bresennol y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan gyda diweddariad o ran y adoddiad a’r dudalen wybodaeth fydd yn cael ei datblygu ar ein gwefan.