Publishing in Wales Mapping Study

Diolch am gytuno i gymryd rhan yn arolwg Cyhoeddi Cymru.

Ein nod gyda'r arolwg hwn yw mapio cyflwr presennol y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a darparu adnodd gwerthfawr a fydd yn sicrhau bod gwybodaeth gyhoeddi yn hygyrch i bawb.

At ddiben y prosiect hwn rydym yn diffinio cyhoeddi fel “Y weithred o sicrhau bod gwybodaeth destunol ar gael i gynulleidfa ehangach ar ffurf llyfr, cylchgrawn, digidol neu sain”

Cyfryngau cymdeithasol

© Cyhoeddi Cymru. All rights reserved.
Web Design by Paragon Consultants