Skip to main content

Arolwg o Gyhoeddi yng Nymru

Diolch am gytuno i gymryd rhan yn arolwg Cyhoeddi Cymru.

Nod yr arolwg yw:

  • Cysylltu â holl gyhoeddwyr Cymru a'u gwahodd i gwblhau'r holiadur blynyddol cyntaf hwn sy’n ymwneud â Chyhoeddi yng Nghymru.
  • Diben yr arolwg yw mapio cyflwr y Diwydiant Cyhoeddi yng Nghymru ar hyn o bryd.
  • Bydd y data'n cael ei drin yn gyfrinachol a’i gyhoeddi fel adroddiad cynfunol ar y diwydiant yng Nghymru ac ni fydd posib priodoli’r wybodaeth sydd ynddo i unrhyw un.
  • Bydd y data'n cael ei ddefnyddio i ddatblygu ac i gryfhau'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.
  • Bydd y data'n rhoi llinell sylfaen a fydd yn caniatáu i ni fesur newid ac effaith strategaethau drwy arolygon y dyfodol

Sylwer:

  • Bydd data'r arolwg yn cael ei brosesu'n gyfrinachol gan drydydd parti, ar wahân i gyfarwyddwyr neu aelodau Cyhoeddi Cymru.

If you have any questions, please contact Sian post@cyhoeddi.cymru)